ثبت شركت | ثبت برند

ثبت شركت با مسئوليت محدود با ثبت شركت سهامي خاص چه تفاوت هايي دارند؟

1) در ثبت شركت با مسئوليت محدود تعداد شركاء حداقل 2 نفر و در شركت سهامي خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر مي باشند.

2) حداقل سرمايه براي ثبت شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص يك ميليون ريال است.

3) درشركت سهامي خاص حداقل 35% سرمايه بايد نقدا دريكي از شعب بانكها توديع و گواهي مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد. در شركت با مسئوليت محدود بايد كل سرمايه تحويل مدير عامل شركت شده و مدير عامل اقراربه دريافت نمايد و ارائه گواهي بانكي دال بر انجام اين امر ضرورت ندارد.

4) انتخاب بازرس اصلي و علي البدل درشركت سهامي خاص اجباري ولي در شركت با مسئوليت محدود اختياري است.

5) مدت مديريت در ثبت شركت سهامي خاص حداكثر دو سال مي باشد كه قابل تمديد است و در شركت با مسئوليت محدود مديران شركت براي مدت نامحدود انتخاب مي شوند و همچنين مخير خواهند بود كه مدتي براي مديران در اساسنامه شركت مقرر دارند.

6) انتخاب روزنامه كثير الانتشار در شركت سهامي خاص براي درج آگهي هاي دعوت شركت درسهامي خاص الزامي و در شركت با مسئوليت محدود اختياري است.

7) شرايط احراز حدنصاب در مجامع عمومي درشركت سهامي خاص سهل تر و در ثبت شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر ميباشد.

8) مجامع عمومي درشركت سهامي خاص توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر منشي كه از بين سهامداران انتخاب مي شوند اداره مي گردد. در شركت با مسئوليت محدود مجامع عمومي شركت توسط هيئت نظارت در صورتي خواهند بود كه تعداد شركا ء آن از 12نفر بيشتر باشد.

9) در شركت سهامي خاص و با مسئوليت محدود شركت در افزايش سرمايه اختياري است.

10) سرمايه در شركت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود و شركاء فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات مي باشند.

11) مديران در ثبت شركت سهامي خاص الزاما بايستي سهامدار بوده يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شركت بسپارند. مديران در شركت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود.

12) تقسيم سود در شركت سهامي خاص به نسبت تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شركاء تقسيم خواهد شد و در شركت با مسئوليت محدود مي توانند در اساسنامه ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارند.

13) حق راي در شركت سهامي خاص به تعداد سهام در ثبت شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه خواهد بود.

14) تقويم سهم الشركه غير نقدي در شركت با مسئوليت محدود توسط شركاء صورت مي گيرد شركاء دراين خصوص داراي مسئوليت مي باشند. تقويم آورده غير نقدي در شركت سهامي خاص با كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.

ثبت شركت سهامي خاص به چند روش انجام ميشود؟

فرايند ثبت شركت سهامي خاص در تهران توسط كارشناسان امور ثبتي:

تماس با كارشناسان امور ثبتي

گرفتن وقت حضوري از كارشناسان امور ثبتي براي عقد قرارداد و استعلام هزينه

در صورتيكه به هر دليلي نتوانستيد به صورت حضوري به دفتر مراجعه كنيد كارشناسان امور ثبتي در آدرس شما حاضر خواهند شد.

انعقاد قرارداد و تحويل مدارك به كارشناسان

پيش ثبت نام و تعيين نام

ثبت نام و ارسال مدارك به سازمان

تاييديه ثبت شركت

فرايند ثبت شركت سهامي خاص در تهران توسط خودتان با كمك كارشناسان امور ثبتي:

تماس با كارشناسان امور ثبتي

گرفتن وقت حضوري از كارشناسان امور ثبتي براي عقد قرارداد و استعلام هزينه

انعقاد قرارداد و تحويل مدارك به كارشناسان

ثبت نام اوليه و تعيين نام

بقيه مراحل به عهده خود شخص حقوقي ميباشد كه با راهنمايي كارشناسان امور ثبتي انجام خواهد شد.

فرايند ثبت شركت سهامي خاص در شهرستان توسط كارشناسان امور ثبتي:

تماس با كارشناسان امور ثبتي

گرفتن وقت حضوري از كارشناسان امور ثبتي براي عقد قرارداد و استعلام هزينه

در صورتيكه به هر دليلي نتوانستيد به صورت حضوري به دفتر مراجعه كنيد از طريق پست ميتوانيد مدارك را ارسال كنيد.

انعقاد قرارداد و تحويل مدارك به كارشناسان

پيش ثبت نام و تعيين نام

ثبت نام و ارسال مدارك به سازمان

تاديه ثبت شركت

فرايند شركت سهامي خاص در شهرستان توسط خودتان با كمك كارشناسان امور ثبتي:

تماس با كارشناسان امور ثبتي

گرفتن وقت حضوري از كارشناسان امور ثبتي براي عقد قرارداد و استعلام هزينه

انعقاد قرارداد و تحويل مدارك به كارشناسان

ثبت نام اوليه و تعيين نام

بقيه مراحل به عهده خود شخص حقوقي ميباشد كه با راهنمايي كارشناسان امور ثبتي انجام خواهد شد.

مراحل ثبت شركت سهامي خاص توسط وكيل

شما نياز به وقت مشاوره حضوري با وكيل متخصص و كارشناسان امور ثبتي را داريد.(براي دريافت وقت و مشاوره با كارشناسان امور ثبتي ميتوانيد با شماره 87132-021 داخلي 2 تماس بگيريد.)

پس از گرفتن وقت حضوري با وكيل، جزئيات ثبت شركت سهامي خاص را براي وكيل شرح داده و در صورت لزوم وكالتنامه وكيل را امضاء مي كنيد.

در اين مرحله وكيل مراحل قانوني ثبت شركت سهامي خاص را انجام خواهد داد.

مدارك لازم براي ثبت شركت سهامي خاص توسط وكيل

تكميل دو نسخه اظهارنامه شركت سهامي خاص.

تكميل دو نسخه اساسنامه شركت سهامي خاص.

ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.

كپي شناسنامه و كارت كلي برابر اصل شده تمامي اعضاي هيئت مديره و سهامداران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۳:۰۹ توسط:sabtbama موضوع:

ثبت شركت با مسئوليت محدود با ثبت شركت سهامي خاص چه تفاوت هايي دارند؟

1) در ثبت شركت با مسئوليت محدود تعداد شركاء حداقل 2 نفر و در شركت سهامي خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر مي باشند.

2) حداقل سرمايه براي ثبت شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص يك ميليون ريال است.

3) درشركت سهامي خاص حداقل 35% سرمايه بايد نقدا دريكي از شعب بانكها توديع و گواهي مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد. در شركت با مسئوليت محدود بايد كل سرمايه تحويل مدير عامل شركت شده و مدير عامل اقراربه دريافت نمايد و ارائه گواهي بانكي دال بر انجام اين امر ضرورت ندارد.

4) انتخاب بازرس اصلي و علي البدل درشركت سهامي خاص اجباري ولي در شركت با مسئوليت محدود اختياري است.

5) مدت مديريت در ثبت شركت سهامي خاص حداكثر دو سال مي باشد كه قابل تمديد است و در شركت با مسئوليت محدود مديران شركت براي مدت نامحدود انتخاب مي شوند و همچنين مخير خواهند بود كه مدتي براي مديران در اساسنامه شركت مقرر دارند.

6) انتخاب روزنامه كثير الانتشار در شركت سهامي خاص براي درج آگهي هاي دعوت شركت درسهامي خاص الزامي و در شركت با مسئوليت محدود اختياري است.

7) شرايط احراز حدنصاب در مجامع عمومي درشركت سهامي خاص سهل تر و در ثبت شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر ميباشد.

8) مجامع عمومي درشركت سهامي خاص توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر منشي كه از بين سهامداران انتخاب مي شوند اداره مي گردد. در شركت با مسئوليت محدود مجامع عمومي شركت توسط هيئت نظارت در صورتي خواهند بود كه تعداد شركا ء آن از 12نفر بيشتر باشد.

9) در شركت سهامي خاص و با مسئوليت محدود شركت در افزايش سرمايه اختياري است.

10) سرمايه در شركت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود و شركاء فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات مي باشند.

11) مديران در ثبت شركت سهامي خاص الزاما بايستي سهامدار بوده يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شركت بسپارند. مديران در شركت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود.

12) تقسيم سود در شركت سهامي خاص به نسبت تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شركاء تقسيم خواهد شد و در شركت با مسئوليت محدود مي توانند در اساسنامه ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارند.

13) حق راي در شركت سهامي خاص به تعداد سهام در ثبت شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه خواهد بود.

14) تقويم سهم الشركه غير نقدي در شركت با مسئوليت محدود توسط شركاء صورت مي گيرد شركاء دراين خصوص داراي مسئوليت مي باشند. تقويم آورده غير نقدي در شركت سهامي خاص با كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.

ثبت شركت سهامي خاص به چند روش انجام ميشود؟

فرايند ثبت شركت سهامي خاص در تهران توسط كارشناسان امور ثبتي:

تماس با كارشناسان امور ثبتي

گرفتن وقت حضوري از كارشناسان امور ثبتي براي عقد قرارداد و استعلام هزينه

در صورتيكه به هر دليلي نتوانستيد به صورت حضوري به دفتر مراجعه كنيد كارشناسان امور ثبتي در آدرس شما حاضر خواهند شد.

انعقاد قرارداد و تحويل مدارك به كارشناسان

پيش ثبت نام و تعيين نام

ثبت نام و ارسال مدارك به سازمان

تاييديه ثبت شركت

فرايند ثبت شركت سهامي خاص در تهران توسط خودتان با كمك كارشناسان امور ثبتي:

تماس با كارشناسان امور ثبتي

گرفتن وقت حضوري از كارشناسان امور ثبتي براي عقد قرارداد و استعلام هزينه

انعقاد قرارداد و تحويل مدارك به كارشناسان

ثبت نام اوليه و تعيين نام

بقيه مراحل به عهده خود شخص حقوقي ميباشد كه با راهنمايي كارشناسان امور ثبتي انجام خواهد شد.

فرايند ثبت شركت سهامي خاص در شهرستان توسط كارشناسان امور ثبتي:

تماس با كارشناسان امور ثبتي

گرفتن وقت حضوري از كارشناسان امور ثبتي براي عقد قرارداد و استعلام هزينه

در صورتيكه به هر دليلي نتوانستيد به صورت حضوري به دفتر مراجعه كنيد از طريق پست ميتوانيد مدارك را ارسال كنيد.

انعقاد قرارداد و تحويل مدارك به كارشناسان

پيش ثبت نام و تعيين نام

ثبت نام و ارسال مدارك به سازمان

تاديه ثبت شركت

فرايند شركت سهامي خاص در شهرستان توسط خودتان با كمك كارشناسان امور ثبتي:

تماس با كارشناسان امور ثبتي

گرفتن وقت حضوري از كارشناسان امور ثبتي براي عقد قرارداد و استعلام هزينه

انعقاد قرارداد و تحويل مدارك به كارشناسان

ثبت نام اوليه و تعيين نام

بقيه مراحل به عهده خود شخص حقوقي ميباشد كه با راهنمايي كارشناسان امور ثبتي انجام خواهد شد.

مراحل ثبت شركت سهامي خاص توسط وكيل

شما نياز به وقت مشاوره حضوري با وكيل متخصص و كارشناسان امور ثبتي را داريد.(براي دريافت وقت و مشاوره با كارشناسان امور ثبتي ميتوانيد با شماره 87132-021 داخلي 2 تماس بگيريد.)

پس از گرفتن وقت حضوري با وكيل، جزئيات ثبت شركت سهامي خاص را براي وكيل شرح داده و در صورت لزوم وكالتنامه وكيل را امضاء مي كنيد.

در اين مرحله وكيل مراحل قانوني ثبت شركت سهامي خاص را انجام خواهد داد.

مدارك لازم براي ثبت شركت سهامي خاص توسط وكيل

تكميل دو نسخه اظهارنامه شركت سهامي خاص.

تكميل دو نسخه اساسنامه شركت سهامي خاص.

ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.

كپي شناسنامه و كارت كلي برابر اصل شده تمامي اعضاي هيئت مديره و سهامداران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۲:۴۷ توسط:sabtbama موضوع:

انواع ثبت شركت

ثبت شركت سهامي خاص:

ثبت شركت سهامي خاص شركتي است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصرا توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قيد شود

ثبت شركت سهامي عام :

براي انجام پروژه هاي بزرگ عمراني صنعتي كشاورزي وجود شركتهاي بزرگ لازم و ضروري است در اينگونه شركتها سرمايه هاي اندك در قالب سهام به عمومي مردم واگذار مي شود موسسين يا مديران با اداره شركت سرمايه حاصله را در جريان گردش صحيح اقتصادي قرار مي دهند و در اثر اين عمل دو منفعت حاصل مي گردد در مرحله اول سودي از سرمايه گذاري يا انجام فعاليت هاي عمراني نصيب سهامدار مي شود و در مرحله دوم رونق و آباداني را براي كشور به ارمغان مي آورد.

ثبت شركت با مسئوليت محدود

 طبق ماده ۹۴ قانون تجارت، شركت را چنين معرفي مي كند: «ثبت شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است».

قوانين و مشخصات

قوانين و مقررات مربوط به ثبت شركت با مسئوليت محدود در مواد ۹۴ تا ۱۱۶ قانون تجارت بيان شده است.

ثبت شركت تضامني :

نحوه انتخاب و عزل مدير در شركت هاي تضامني

شركت تضامي توسط حداقل يك مدير كه شركا از ميان خود انتخاب مي نمايد اداره مي شود مدير مزبور ممكن است غير از شركا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ١٢٠ق.ت) در صورتي كه مديران از بين شركا بدون قيد در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرايط اساسنامه به اتفاق ارا ساير شركا قابل عزل مي باشند مدير غير شريك با شرايط پيش بيني شده در اساسنامه و در غير اين صورت با تصميم اكثريت شركا معزول مي شود.

در صورتي كه عزل مديري بدون دليل موجه باشد مدير معزول حق مطالبه ضرر و زيان را از شركت خواهد داشت.

مدير يا مديران مندرج در شركتنامه قابل عزل نمي باشند و حق استعفا نيز ندارند مگر با توافق كليه شرك شركت تضامني.

در صورتي كه مدير يا مديران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغيير مدير يا مديران مذكور عمل شود.

اگر مدير يا مديران در شركتنامه يا اساسنامه انتخاب نشده ولي انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در اين صورت شركا مي توانند مدير يا مديران فوق را معزول نمايند. بديهي است مدير يا مديران حق استعفا خواهند داشت.

انواع ثبت شركت ها

شركت ها و موسسات غير تجاري به ثبت رسيده و قابل ثبت مي توانند در يكي از نوع شركتهاي ذكر شده در زير به ثبت برسند.

۱٫شركت با مسئوليت محدود

۲٫ ثبت شركت سهامي خاص

۳٫ شركت تعاوني

۴٫ ششركت تضامني

۵٫ شركت نسبي


برچسب: ثبت شركت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۷:۵۰ توسط:sabtbama موضوع: